ANSVAR

Norges KFUK-KFUM Trøndelag krets er ikke ansvarlig for personskader og skader på utstyr leietaker har med seg. Dersom oppholdet er i regi av Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM, kan ikke lederen for oppholdet på vegne av kretsen forplikte økonomisk kompensasjon for skader som oppstår på personer/utstyr.

Skader på inventar og utstyr skal rapporteres på rapportskjemaet.  Personskader rapporteres skriftlig på Triangelheimen@gmail.com.

Konverter siden til PDF