BRANNINSTRUKS FOR TRIANGELHEIMEN


    Ved overnatting skal    


    Oppgaver ved ankomst til Triangelheimen   

  1. Hvem er brannvernsansvarlig under oppholdet? Pek ut en voksen, ansvarlig person til oppgaven. Brannvernsansvarlig har ansvaret for at branninstruks og- rutine blir fulgt under oppholdet på Triangelheimen Leirsted.
  2. Hvem har ansvar for å varsle alle i huset og at alle kommer seg ut. Pek ut en ansvarlig for hver etasje (etasjeansvarlig). Sett dere inn i rømningsveiene på forhånd.
  3. Hvem varsler brannvesenet? Pek ut ansvarlig for oppgaven.   NB! Brannalarmen er ikke koblet direkte til brannvesenet.
  4. Hvem forsøker å slukke hvis dette er mulig?
  5. Alarmtavlen finnes i 1. etg. ved inngang til stue. Sett dere inn i alarmtavlens funksjon på forhånd.


    Brannmelder   

    Slukkeutstyr finnes her


    Nødutganger


    Ved brann   


    


 

 

 

 

 

 

Redde           Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.

Varsle           Varsle brannvesenet på nødnummer 110

Slokke          Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare

 

Ved falsk alarm

    Under leieforholdet skal flg. utføres og kontrolleres av leietaker

Konverter siden til PDF