TRIANGELHEIMENS HISTORIE

Triangelheimen leirsted er eid av Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM. Leirstedet ligger i Fagerlia på veien opp til alpinbakken.

Trøndelag krets kjøpte tomten i 1969. Selgeren var Fritdjof Røe, eier av gården Krogstad Lille i Meråker. Kjøpekontrakten av 14. mai 1969 forteller at Trøndelag krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund, Trondheim, kjøpte en parsell på ca. 13 dekar av gården. Parsellen ble kalt Triangelheimen og registrert som g. nr. 13, br. nr. 15. Kjøpesummen var kr. 32.500.-.

Trøndelag krets overtok parsellen odelsfritt fra selgeren, og kretsen fikk rett til å benytte parsellen til ungdomssenter, sportskapell, bevertningssted og pensjonatvirksomhet. Kjøperen ble også gitt enerett til punktfeste for 10 hytter på selgerens eiendom nord og nordvest for parsellen i en avstand av inntil 200 meter fra dennes grense. Selgeren avstod gratis nødvendig grunn til vei. For Trøndelag krets var det Hans Rognstad og Arne Garnes som undertegnet kjøpekontrakten.

Triangelheimen stod ferdig i 1975. Det fikk 32 sengeplasser fordelt på to etasjer. I første etasje var det fire firemanns rom, mens andre etasje hadde en sovesal med 12 senger. I tillegg hadde andre etasje et lederrom med fire senger. I første etasje er det stue/spisesal med kjøkken. I kjelleren var det kapell/kjellerstue, WC/toalett med dusjer, vaske- og tørkerom

Gjennom årene har det vært mye liv og virksomhet på Triangelheimen. Menigheter, speidere, andre kristelige organisasjoner, skoler, idrettslag osv. har leid stedet til sine turer og leirer. 

Det meste av stell og vedlikehold av leirstedet er gjort på dugnad, og kretsen er avhengig av at frivillige stiller opp for å kunne drive leirstedet. Bilder og annen info om/fra dugnader finner du på vår facebookgruppe

(Kilde: "KFUK-KFUM i Trondheim og Trøndelag. Historieglimt 1874 - 2008", Førsteamanuensis em. Per Øverland, NTNU)

Konverter siden til PDF